Portfolio > Japanese Tattoos

a miniature koi on a forearm.